MTO Talent Model 

Het MTO talent model heeft meerdere functionaliteiten voor Mens, Team en Organisatie. 

 

 

 

 

 

Het model in het kort

Het Mens Team Organisatie Talent model geeft een helder kader en gemeenschappelijke taal voor organisaties over werkzaamheden, talent van mensen en teamdynamiek. Het MTO Talent model bestaat uit verschillende werkgebieden. Hieronder staan deze uitgelegd. Hiernaast in de video staat een uitleg over het MTO Talent model.


 

De Werkgebieden

Het MTO Talent model bestaat uit verschillende werkgebieden die in elke organisatie voorkomen. We maken onderscheid in werkgebieden in het Primaire proces (Innoveren & Ontwikkelen; Transformeren & Implementeren; Uitvoeren en Onderhouden), in Ondersteunde processen (Adviseren & Overtuigen; Begeleiden & Ondersteunen; Borgen & Bewaken) en in Besturende processen (Managen & Organiseren) Hieronder volgt een overzicht van al deze werkgebieden.

Managen & Organiseren
Bedrijfskundig besturen. Vanuit overzicht en visie aan- en bijsturen van mensen, middelen en processen ten behoeve van het belang van een organisatie of onderneming.
Innoveren & Ontwikkelen
Positief kunnen bijdragen aan vernieuwing. Het bedenken van nieuwe manieren om om te gaan met ontwikkelingen en veranderingen. Gedreven worden door creativiteit en inventiviteit.
Transformeren & Implementeren
Gedijen in een omgeving waarin projectmatig werken gebruikelijk is. Opdrachtgericht werken. Mensen en middelen kunnen organiseren teneinde doelmatig oplossingen te realiseren.
Uitvoeren & Onderhouden
Gedijen in een omgeving waarin de output bestaat uit een min of meer continue stroom producten of diensten. Mensen en middelen kunnen inzetten ten behoeve van de continuïteit van de output, nu en in de directe toekomst.
Adviseren & Overtuigen
Door middel van taal en lichaamshouding de verschillen tussen partijen kunnen overbruggen. Kunnen overtuigen door zowel luisteren als kracht bijzetten. Promoten van producten of diensten in de omgeving om voordeel te behalen.
Begeleiden & Ondersteunen
Oog hebben voor de wensen en noden van anderen. Zelfredzaamheid bevorderen binnen de gegeven context. Het optimaal inzetten en uitbreiden van menselijk potentieel. Activiteiten gericht op het vergroten van menselijke kennis en kunde. Het beste uit mensen halen.
Borgen & Bewaken
Activiteiten gericht op behoud of vergroting van controle op de output. Streven naar veiligheid, betrouwbaarheid en uniformiteit door middel van protocolleren, administreren en beheren van middelen. Handhavend optreden.

Voorbeeld MTO Talent model

Om je een nog beter beeld te geven van de toepassingen van het MTO Talent model, is een voorbeeld uitgewerkt waarin alle werkgebieden zijn ingevuld voor zowel de mens, het team als de organisatie.

Zo worden de verschillende en uitgebreide functionaliteiten direct zichtbaar.

Voorbeeld MTO Modelchevron_right

training
lightbulb

Een oplossing die in de organisatie een bruisende stroom van werkenergie realiseert

We bespreken graag met je wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen!

question_answer

Mens Team Organisatie

Creëert een ijzersterk fundament voor performance, groei en duurzaamheid

Neem contact op

Deze website gebruikt cookies Privacy policy