Casus techniek

Over eilanden heen, elkaar optimaal inzetten

logo (1)-svg.png

ic-klant.png 

Klant

SPIE Nederland, SPIE Group, Europees marktleider in multi-technische dienstverlening

 

ic-oplossing.png

Oplossing

MTO Talent model

ic-uitdaging.png

 

Uitdaging

Verbeteren samenwerking en interne mobiliteit

ic-resultaat.png

Resultaat

Meer zicht op talenten en valkuilen medewerkers
Hogere werknemerstevredenheid
Interne mobiliteit verbeterd
Optimalisate samenwerking
format_quote

We geven nu beter invulling aan het goed werkgeverschap; we kijken samen met andere managers waar een medewerker het beste past. We doen sollicitatiegesprekken ook vaak samen en plaatsen een sollicitant niet zomaar op een functie, maar kijken breed waar iemand zou passen.


Henri van Zandbeek

Business Unit Manager FTTX Network Solutions bij SPIE Nederland

ic-uitdaging.png

Uitdaging

Na jaren van groei en veranderingen zijn er binnen de organisatie ‘eilandjes’ ontstaan. De overdracht tussen afdelingen verloopt stroef en medewerkers voelen zich minder collectief verantwoordelijk.

SPIE wil graag medewerkers binden en behouden vanwege een krappe arbeidsmarkt. Managers voelen de behoefte om onderling beter te kunnen afstemmen en gezamenlijk doelen te bereiken.

Het management heeft initiatieven ondernomen om processen beter en efficiënter in te richten en om de samenwerking te verbeteren. De samenhang tussen medewerkers, leidinggevenden, de teams en de organisatie moesten worden versterkt, zodat alle partijen vlotter tot samenwerking kunnen komen.

Er zijn vijf speerpunten gedefinieerd:

  • Verbeteren van de onderlinge communicatie
  • Efficiëntere werkprocessen
  • Vergroten van eigenaarschap
  • Verbeteren en ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten
  • Cultuurverandering
ic-oplossing.png

Aanpak

Met de MTO-Talent aanpak is ingespeeld op de behoeften van medewerkers, teams en de organisatie om zo een wendbare organisatie tot stand te brengen. Met het MTO-Talent model heeft SPIE de resultaatgebieden en processen voor functies en teams in kaart gebracht en geanalyseerd. Persoonlijke kwaliteiten en communicatievoorkeuren werden met online vragenlijsten in kaart gebracht. Met de inzet van de MTO Talent aanpak zijn de resultaten samengebracht, aangevuld met achtergrondinformatie, video’s en ontwikkeltips. iScreen adviseurs hebben SPIE begeleid in het overleg met de betrokkenen om kansen en risico’s te identificeren en zo tot goede keuzes te komen. Het voeren van ontwikkelgesprekken met individuele medewerkers, het trainen van leidinggevenden en het overleg onderling in de teams hierover, zijn belangrijke onderdelen geweest van de aanpak.

ic-resultaat.png

Resultaten

De groepsdynamiek en de daaruit voortvloeiende samenwerking verbeterden opmerkelijk. Er werd bewust rekening gehouden met de diversiteit, kwaliteiten en valkuilen van medewerkers.

Er ontstond een beter inzicht in menselijke aspecten en een constructieve dialoog daarover met de teams en leidinggevenden hadden een nieuw proces in gang gezet.

Medewerkers kregen meer zicht op de processen en de resultaatgebieden in relatie tot hun eigen kwaliteiten en hun motivatie. Dit leidde ertoe dat ze meer eigenaarschap gingen nemen en teams daardoor meer zelfsturend werden.

Sommige mensen kregen een nieuwe functie, voor anderen werd hun functie aangepast zodat ze meer voldoening uit hun werk konden halen.

De nieuwe dynamiek waarbinnen mens, team en organisatie samen werden bekeken, leidde er ook toe dat thema’s als interne mobiliteit prominenter op de agenda kwamen.

Na anderhalf jaar bleek het ziekteverzuim sterk gedaald en het verloop fors verminderd.

format_quote

Ik ben nu beter in staat om mensen in te zetten op taken waar ze echt goed in zijn en energie van krijgen. Zo maken we optimaal gebruik van de talenten van medewerkers


Erik van Delft

Teamleider NOC bij SPIE Infra Network Solutions

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze site te laten werken en u de meest relevante ervaring te geven door uw voorkeuren en herhaalde bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alle" te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies, of u kunt ze weigeren door op "Weiger alle" te klikken. Bekijk onze Privacy policy