Casus Gemeente

Met elkaar leren en verbeteren.

logo (1)-svg (1).png

ic-klant.png 

Klant

Gemeente Oosterhout, Noord-Brabant

 

ic-oplossing.png

Oplossing

MTO Talent model

ic-uitdaging.png

 

Uitdaging

Effectievere samenwerking, eigen regie en zelforganisatie

ic-resultaat.png

Resultaat

Meer zicht op kwaliteiten en valkuilen medewerkers
Verbeterde werkverdeling, -sfeer en samenwerking
Meer inzicht verdeling werkzaamheden
Verbetering regie en zelforganisatie
format_quote

Dankzij het online leerplatform, de 1 op 1 real life gesprekken & de teamdagen is er een groter vertrouwen in elkaar en meer begrip naar voren gekomen.


Osman Erbas, Teamleider Vergunningen & Handhaving

Gemeente Oosterhout

ic-uitdaging.png

Uitdaging

De Unit Vergunning en Handhaving wil de visie van de Gemeente Oosterhout vertalen naar de dagelijkse praktijk en de daarvoor benodigde expertise en vaardigheden van medewerkers. Om de beweging te starten richting de gestelde doelen wordt de MTO Talent aanpak van iScreen toegepast. Tijdens het project wordt steeds gewerkt met de 3 meest relevante thema’s uit de visie van Gemeente Oosterhout, te weten:

 • Een actieve relatie met de burger (van Buiten naar Binnen),
 • Integraal werken (team overstijgend)
 • Zelforganisatie (vergroten autonomie, werkplezier en verantwoordelijkheden)
ic-oplossing.png

Aanpak

De werkgroep (bestaande uit vier Unitleden en twee adviseurs van iScreen) stelt een stappenplan op met concrete doelstellingen en activiteiten. Vervolgens is met het MTO-model een analyse gemaakt van de werkgebieden van de teams binnen de Unit.

De eerste vervolgstap is een kick-off met alle medewerkers, waarin verwachtingen, wensen en behoeften op enthousiaste wijze met elkaar gedeeld worden. Hierna vult iedereen via de MTO Talentplanner online vragenlijsten in, om inzicht te krijgen in talenten en motivatoren op individueel en op teamniveau. Elke medewerker krijgt een eigen account binnen de MTO Talentplanner met daarin behalve zijn/ haar resultaten ook achtergrondinformatie, ontwikkeltips en video’s; het creëert direct eigenaarschap en een actieve mindset. Elke medewerker heeft een individueel ontwikkelgesprek met een adviseur van iScreen.

Vervolgens vinden er teambijeenkomsten plaats waarin medewerkers met elkaar hun talenten, energiegevers en energienemers delen op de verschillende werkgebieden. Ook gaat men concreet en actief aan de slag met de thema’s ‘van buiten naar binnen’, ‘integraal werken’ en ‘zelforganisatie’. Daarin bespreken zij individuele rollen en de betekenis als team in de dagelijkse praktijk. Ook is herverdeling van werkzaamheden binnen de teams op basis van kwaliteiten, voorkeuren en minder ontwikkelde vaardigheden onderdeel van de aanpak (vanuit zelforganisatie).

ic-resultaat.png

Resultaten

Uit de evaluatie blijkt in algemene zin een toename van zelfregie en zelforganisatie, een groter vertrouwen in elkaar, meer begrip, een effectiever gebruik van diversiteit, een effectievere samenwerking en een meer passende werkverdeling.

Resultaten naar stakeholders:

 • Medewerkers
  • Zelfinzicht: ontdekken van talenten en motivatoren
  • Identificeren van werktaken die goed/minder goed passen (zelfregie)
  • Stimuleren om organisatie breed te werken
 • Team
  • Zelforganisatie over de werkverdeling, passend bij voorkeuren en talenten
  • Groter onderling vertrouwen en meer begrip voor elkaar
  • Verbeterde werkverdeling, samenwerkingsafspraken en prettiger werksfeer
 • Teamleider en teamcoach
  • Verbeteren van team- en werknemer effectiviteit
  • Effectiever/ optimaler positioneren van het team binnen de organisatie
  • Op een positieve manier medewerkers coachen op basis van individuele behoeften en verschillen

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze site te laten werken en u de meest relevante ervaring te geven door uw voorkeuren en herhaalde bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alle" te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies, of u kunt ze weigeren door op "Weiger alle" te klikken. Bekijk onze Privacy policy