Casus Zorg

Op weg naar een continue meerwaarde voor de organisatie

Logo_SurplusNW_DEF_RGB.png

ic-klant.png 

Klant

Surplus, afdeling Finance & Control

 

ic-oplossing.png

Oplossing

MTO Talent model

ic-uitdaging.png

 

Uitdaging

Effectievere samenwerking, rolverdeling en positionering afdeling

ic-resultaat.png

Resultaat

Meer zicht op kwaliteiten en valkuilen
Scherp beeld werkgebieden van de afdeling
Optimale match mens- werk- team- organisatie
format_quote

Door middel van dit traject hebben we meer inzicht gekregen in elkaars drijfveren, behoeften en ervaringen. Daarnaast is een scherper beeld ontstaan van de match tussen ieders kwaliteiten en gevraagde werkzaamheden. We gaan hiermee verder aan de slag, zodat we nog beter in staat zijn om een optimale en continue toegevoegde waarde te leveren voor Surplus.


Binesh Gayadien, Manager Finance & Control

Surplus

ic-uitdaging.png

Uitdaging

De afdeling Finance & Control wil haar toegevoegde waarde binnen de bedrijfsvoering van Surplus vergroten door 1) de interne rolverdeling en samenwerking binnen het team te verbeteren, én 2) haar positionering binnen de organisatie te versterken.

De algemene doelstelling is een optimale match tussen mens, werk, team en organisatie. Om dit te realiseren zijn 5 subdoelen gedefinieerd:

  • Zelfinzicht (in de eigen drijfveren, voorkeuren en passende werkgebieden).
  • Ieder in zijn kracht (zowel individueel als in het team).
  • Aanscherping van taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden van de afdeling.
  • Optimale inrichting van het team.
  • Positieve positionering binnen Surplus, zodanig dat Finance & Control optimale toegevoegde waarde kan bieden aan de bedrijfsvoering van Surplus.
ic-oplossing.png

Aanpak

De werkgroep (bestaande uit een manager en een controller van Surplus, en een adviseur van iScreen) heeft een stappenplan opgesteld met duidelijke doelstellingen. Vervolgens is met het MTO-model een analyse gemaakt van de werkgebieden binnen het team. Het resultaat was o.a. een scherpe vaststelling van de functie van Business Controller binnen Surplus.

Het traject is begonnen met een kick-off met het team. Hierna heeft elke deelnemer via de MTO Talentplanner online vragenlijsten ingevuld, om inzicht te krijgen in talenten en motivatoren op individueel en op teamniveau. Elke deelnemer heeft een eigen account gekregen binnen de MTO Talentplanner met daarin behalve de resultaten ook achtergrondinformatie, ontwikkeltips en video’s; op deze manier is direct eigenaarschap en een actieve mindset gecreëerd.

Vervolgens hebben twee teamsessies plaatsgevonden. Thema’s: verkrijgen van inzicht in elkaars drijfveren en kwaliteiten, delen van ervaringen en behoeften, het bespreken van mogelijke inrichtingsvoorstellen en gevraagde rolaccentenhebben. 

ic-resultaat.png

Resultaten

  • Inzichten tijdens het traject zijn direct vertaald naar de praktijk van alledag.
  • Men heeft inzicht gekregen in elkaars kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, behoeften en ervaringen.
  • Teamgevoel is sterk verbeterd.
  • Deelnemers hebben individueel helder waar krachten en ontwikkelbehoeften liggen.
  • Deelnemers beschikken over een Persoonlijk Ontwikkel Plan dat als basis dient voor de individuele gesprekken met de manager en voor herinrichting van functies daar waar nodig.
  • Er is een scherp beeld van rolaccenten en werkgebieden van de business controller van Future Control.
  • Door een aantal ontwikkelingen wordt gezocht naar een nieuwe collega; het gewenste profiel van deze collega alsook de kans die deze vacature biedt voor de ontwikkeling van anderen binnen het team is geconcretiseerd.
  • De basis is gelegd voor gesprekken met Raad van Bestuur en management over toegevoegde waarde nu en straks van Finance & Control binnen Surplus.

Deze website gebruikt cookies Privacy policy